2017 års välgörenhetsorganisation är Hungerprojektet.

hungerprojektet_eng_210x267

Hungerprojektet är en global, ideell organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker de människor att driva sin egen utveckling. Det ger bestående resultat och äkta framtidstro.

De driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Genom att stärka ledarskapet hos fattiga människor på landsbygden skapar de självförsörjande samhällen som står på egna ben, och tar sig ur fattigdom en gång för alla. I Sverige jobbas med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. Hungerprojektets svenska kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Huvudkontoret ligger i New York. Här samordnas de globala aktiviteterna, informationen och finansiella medlen.

Hungerprojektet når årligen ut till 18 miljoner människor. 2016 nådde 10 av programmen självförsörjning.

VISION

En värld fri från hunger och fattigdom. Där alla människor lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt över

Länk till insamlingen; Stadsjakten Borås finner ni här:

https://se.betternow.org/en/fundraisers/stadsjakten-boras

Kom ihåg att märka med lagnamn för att få chansen att vinna priser (exempel från tidigare år har varit Julbord för 2 personer på Sjömagasinet, värde ca 3000 kr) och nyttiga fördelar till tävlingsdagen

www.hungerprojektet.se